Bu anketler müşterinizin ürün ya da hizmetinize karşı eleştirilerini, beğenilerini söyleme fırsatı sunarak müşteri ile bağınızı daha sağlam hale getirir. Daima sıcak tutmanızı hedefler.

CSA Management, müşterilerinizin düşüncelerini ölçmenizi sağlıyor.
Yeni müşterileriniz, mevcut müşterileriniz ve kaybettiğiniz müşterileriniz için yapılan ölçümler işinizde rotanızı daha kolay belirlemenizi sağlıyor.

 • Müşteri deneyimi ölçümleri

  Bu bağlamda CSA Management, müşteriyi kaybetmemek için somut verilerle çözüm sunmakta, etkin müşterilerle iletişimi geliştirmekte müşterinin anlaşılmasını sağlamaktadır.

  Ölçüm takibi, sonuçları değerlendirilmesi, sonuçlara göre hareket yönü belirlenmesi, hedeflere katkısı, kurum hedefleri ile uyum, Müşteri tarafından anlaşılabilir iş süreçleri, Örnek müşteri görüşmeleri, kalite yöneyimi, müşteri deneyiminin geleceğe yönelik etkileri CSA Management’ın içeriğe aldığı ana başlıklardır.

 • Müşteri beklenti analiz ve raporları

  CSA Management, müşterinin kaybedilmemesi bağlamında somut, etkin müşteri deneyimini değerlendirmektedir.

  CSA Management, çağrı merkezinin müşterilerin gelişimde oynadığı rolün anlaşılmasını ve çağrı merkezinin ürün ve firmaya sunduğu katkıları anlaşılır ve somut verilerle sunmaktadır.

 • Müşteri geri bildirim yönetimleri

  CSA Management, müşteri çeşitliliğiniz farklılık gösterse de, sizin kontrolü sağlamanızı ve belirlenen donelerle iş gücünüzü sağlamlaştırmanızı sağlıyor.

  İş dünyasının hareket alanlarını belirleyen müşteri geri bildirimleri, geleceğe yatırım yapmak isteyen ve mevcut durumunu sağlamlaştırmayı düşünen şirketlerin, ürünleri için davranış belirlemelerini sağlamaktadır.

  Müşteri memnuniyetinin artırılması için geri bildirimlerin değerlendirilip, ürünlerde iyileştirme ve sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması, şirketler için önde gelen konulardan biridir.

  CSA Management, tüm geri bildirimler için sistemde bir kayıt oluşturur, iletiyi müşteri odaklı yaklaşımla, objektif ve gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirir, somut verilerle birlikte araştırma sürecine girer ve çözüm yolları sunar.

 • Maliyetlerini düşürecek uygulama yöntemleri

  Maliyet azaltırken şirketlerin uygulayabileceği en etkin yaklaşımlardan biri firmayı farklılaştıracak olan etkinliklerin farkında olmaktır. Belirsizlik ve habersizlik şirketlerin gözü kapalı hareket etmesi demektir.

  CSA Management, topladığı verilerle kârlı büyüme, kâr denklemini iyi yönetmesinin önünü açmaktadır.

 • İyileştirme önerileri

  İyi hazırlanmış iyileştirme önerileri, hızlı ve büyük faydalar getirebilir. Öneri ve iyileştirme sistemi, başarılı kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır. Yıllardır ayakta kalabilen kuruluşlar önerileri dikkate alanlardır.

  Alınan öneriler ve toplanan veriler ışığında iyileştirme için gerekli projeler CSA Management’ın çalışma alanlarından sadece birisidir.

 • Müşteri şikâyet yönetim ve süreçleri

  Müşteri şikâyetleri ve ihtiyaçları şirketlerin pusulalarıdır. Şirketlerin nasıl hareket edeceklerini ve yönlerini belirlerler.

  İhtiyaçların belirlenmesi için gerçekçi araştırmalar ve çalışmalar önemlidir. Müşteri ihtiyaçlarının ve şikâyetlerini iyi analiz edilip eksik noktaların tespitini yapan CSA Management, şirketiniz için hazırladığı projeleri sizlere sunmaktadır.

 • Satış sonrası hizmet analiz ve iyileştirmeleri

  Satışı yapılan ürünlerin takibi, piyasada devamlılığı sağlamanın en önemli kriterlerinden birisidir. İyi bir takip, kalıcı ürünlerin oluşmasını sağlar bu da şirketlerin marka değerlerine olumlu yansır.

  Müşteri beklentileri gözardı edilmeden ürün hakkında yenileyici, geliştirici bilgilendirme ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren çalışma CSA Management tarafından alınan olumlu, olumsuz geri bildirimlerle hazırlanmaktadır.

 • Müşteri ilişkileri yönetimi

  CSA Management, işletmeler için model oluşturacak programlar hazırlamaktadır. İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri devamlılığı oluşturmaları için yazılımlar ile işletme davranışlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

  İşletmelerin ihtiyacına göre kategorilendirilen programlar, hızlı ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Sektörde ilk olan CSA Management, hazırladığı programlarla, sizi rakiplerinizden bir adım önde tutmaktadır.

 • Yerinde Anket

  Yerinde anket uygulamasının en önemli katkılarından birisi, müşterinin ilgisini artırmaya yönelik belirlenecek stratejiler noktasında büyük oranda belirleyici olmasıdır. bu veriler daha sağlam adımlar atarak büyümenize katkı sağlamaktadır.

  CSA Management, yerinde anket uygulamasıyla müşterilerinizin düşüncelerini, bakış açılarını, isteklerini ve şikâyetlerini işyerinizde yüz yüze görüşmelerle belirlemektedir.

 • Kamuoyu Yoklaması

  Kamuoyunun düşüncelerini bilmek, verdiğiniz hizmeti nasıl şekillendireceğinizi ve geliştirebileceğinizi belirleyen önemli bir faktördür. Kamuoyu yoklamasında iyi tespitler ve sonuçlar elde eden şirketler rakiplerinden bir adım öndedirler.

  CSA Management, belirli aralıklarla anket ve gözlem araçları yoluyla belirlenen konularda kamuoyunun görüş, tutum, eğilim yeni projeler sunmaktadır.