• Müşteri memnuniyet aramaları

  Teknolojinin günden güne değişimi, ürün çeşitliliği, her firma için müşteri memnuniyetini göz ardı etmemeyi gerektirir.

  Var olan müşterilerin ürünlere bakışını etkileyecek; var olan müşterilerin memnuniyetlerini arttıracak çalışmalar için uzman bir partnere ihtiyaç vardır.

  CSA Management, firmaların ürünlerinin müşteriye ulaşımından kullanımına kadar olan süreçte müşterinin ürüne ve firmaya olan bakış açısını araştırarak çözüm yollarını aldığı verilerle destekler.

 • Maliyetlerini düşürecek uygulama yöntemleri

  Ürünlerin kalitesini bozmaksızın, işletmenin elindeki kaynakların iyi kullanımı ve yeni yöntemlerin araştırılması, maliyeti ya da maliyetleri, en uygun yollarla yönetmek iş dünyasında var olmanın kriterlerinden birisidir.

  CSA Management, işletmelerde verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek amacıyla teknik çalışmalar yaparak farklı çözüm yöntemleri sunmaktadır.

 • Kalite Dinlemeleri ve Performans Ölçümleri

  Müşteri tarafından bakarak, gerekli noktaları belirleyip çözümler sunmak için yeterli teknolojiye ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç vardır.

  CSA Management, müşteri memnuniyeti için hizmet bilgisi, konuşma kalitesi, ses tonu, ikna yeteneği konusunda uzman personeli ile elde ettiği bulguları ölçümleyerek etkin sonuçlara ulaşmaktadır.

  Şirketinizin değerini artıran çalışmalar CSA Management’ta.

 • Tahsilât Aramaları (Collection)

  Bir ürünün ya da hizmetin satışı tahsilât ile tamamlanır. Ödeme süreçlerinin takibi, müşterilerin bilgilendirilmesi, tahsilât sürecinde en önemli konulardandir.

  Günden güne büyüyen iş dünyasında şirketler, tüm tüketicileri için borçlarını zamanında ödeme konusunda hatırlatma, gecikmeye düşenler için çözümler sunma konusunda yetişememeye başlamışlardır.
  3D Danışmanlık; bu alanda da çalışanlarıyla projeler üretmekte ve hizmet vermektedir.

 • Üyelik Aramaları

  Üyelik sistemi ile çalışan şirketler/kuruluşlar yaptığı çalışmalarını üyelerine iletebilmek için farklı çözümler aramaktadırlar.

  Üyelik sistemi bulunan kuruluşlar tüm bilgilendirmelerini CSA Management’ın sunduğu bu hizmetle daha hızlı ve güvenli yapabilmektedir.

 • Teslimat Aramaları

  Ürün satışının yanında ürünün müşteriye ulaşması da iş dünyasında itibar konularından birisidir. Ayakta kalmak için, kullandığınız iletişim kanallarının ne kadar sağlıklı ve güvenli olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

  Şirketlerin, ürünlerinin sağlıklı ve güvenli ulaşım aşamalarını onaylamaları ve müşteri memnuniyetini ölçmeleri için yapılan çalışmalar CSA Management’ın çalışma kollarından sadece biridir.

 • Satış Aramaları

  Ürün/hizmet satışında doğru çözüm ortaklarıyla çalışmayan şirketler, mevcut ürününden kâr etmek bir yana olumsuz bir imaj oluşmasından dolayı zarar bile edebilmektedirler.

  Herhangi bir hizmet/ürünün satışı için yapılan aramalar, profesyonel ve ürün konusunda gerekli donanıma sahip çalışanlar tarafından CSA Management bünyesi altında yapılmaktadır.

 • Kampanya Aramaları

  Kampanya herkese ulaşabildiği ölçüde etkilidir.

  Tarife, paket ya da kampanya bilgilendirmeleri için CSA Management teknik ve uzman personel desteği sunmaktadır.

 • İkna Aramaları (churn)

  Yeni müşterilere ulaşmak ya da mevcut müşterilerinizin devamlılığını sağlamak adına yapılan tüm çalışmalar ve aramalar donanımlı bir ekiple mümkündür.

  Mevcut müşterilerinin devamlılığını sağlamak, iptal talebi ile gelen müşterilere arama yapmak ve geri kazanmak için gerekli çalışmalar, CSA Management hizmet kollarındandır.

 • Gölge Müşteri Aramaları

  Çok iyi kıyaslama (benchmark) olanağı tanıyan gölge müşteri aramalarının sonuçlarına dikkatli bakmak gerekir. Kimin ne şekilde değerlendirme yaptığı önemlidir.

  CSA Management, Firmaların Çalışanlarına yönelik uyguladıkları süreçlerin doğruluğunu test etme ya da vermiş olduğu bilginin yeterli olup olmadığını ölçme amacıyla, yaptığı test aramalarıyla müşteri rolünü üstlenerek analiz eder ve raporlar.

 • Home Agent Desteği

  CSA Management, sosyal sorumluluğa katkı için ve İnternetin gelişmesiyle evden çalışanları da aynı ofis içinde çalışırmış gibi değerlendirme olanağı sunan Home Agent desteği sağlıyor.

  Özellikle engelliler ve ev hanımları olmak üzere, öğrenciler, evde çalışmak isteyen birçok kişinin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.