Hizmetlerimiz

Anket Metodolojilerimiz

Computer Assisted Telephone
Paper Assisted Personal Interviewing
Computer Assisted Personal Interviewing

Müşterilerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Şirketiniz / Kurumunuz mevcut düzeninde faaliyetlerini gerçekleştirirken ve aynı zamanda bulunduğu sektörde pazar payını arttırma çalışmalarını yürütürken ortaya koyduğu çalışmalarda müşterilerinizi ne derecede “merkeze” alan bir bakış açışına sahip?

Ve bu önemli bakışın sonucunda şirketinizin / kurumunuzun nereye gidebildiğinin ya da nereye gidemeyeceğinin farkında mısınız?

Tüm bu kritik sorunların temelini müşterilerinizi tanıyabilme kavramı oluşturmaktadır.

Müşteri Deneyimi

Müşteri Deneyimi, bir müşterinin ürün ve hizmetinden faydalandığı şirket ile arasında oluşan ilişki süresince yaşadığı deneyimlerin tamamıdır.

yaşadığı deneyim ürünün araştırılmasından, marka imajından, reklamından başlayarak, satış kanalıyla girilen etkileşime, satın alma sürecine, kullanımına, oluşan sıkıntıların çözümüne, ürünün sonlandırılmasına, hatta sonlandırma sonrası şirketle devam eden ilişkisine kadar süren zaman diliminde edinilen deneyimleri kapsamaktadır.

Edinim - Pazarlama & Satış, Kullanım - Pazarlama & Satış

Müşteri Memnuniyeti Analizi

Müşterilerinizin memnuniyetini sizinle beraber bağımsız bir gözle analiz edelim; rekabet gücünüze güç katın, sürdürülebilir memnuniyet oluşturun ve pazarlama faaliyetlerinizi destekleyin.

Şirket/Kurum Ölçme Değerlendirme Deneyim ve Tecrübe Yönetme Müşteri İlişkileri İş Süreçleri Geliştime Performans İyileştirme ve Girişimler Daha fazla, memnun ve sadık müşteri. Artan Pazar Payı ve Karlılık

Müşterileri kitlesel olarak değerlendiren şirketler geleneksel yapıdan kurtulamadıkları için varlıklarını teker teker kaybetmişlerdir. Pazarlama uygulamaları son yıllarda pazara değil müşteriye odaklanmaktadır. Şirketler iş dünyasında var olabilmek için müşterilerini dinlemek ve anlamak zorunda olduklarını anlamışlardır.

Şirketler, müşteri odaklılıklarıyla rekabet gücü yaratmaya, rakiplerinden farklılaşmaya çalışmaktadırlar.

Modern pazar yaklaşımı; müşteri memnuniyetine kanalize olmaktadır. Müşteri memnuniyeti anlayışı ile şirket faaliyetlerinin merkezine yerleşen müşteri, her şirketin varlığının ve başarısının temelini oluşturur.

 • 2018
 • 2019
 • Lise
 • Üniversite
 • Lisans Üstü
 • Doktora

Dynamic Customer Satisfaction (DCS)

Şirketler mevcut müşterilerinin memnuniyetlerini; vermiş oldukları hizmetin farklı alanlarda ve ayrı müşteri kategorilerinde/segmentlerinde düzenli olarak ölçerek takip edebilmektedirler. Aylık ve çeyrek bazlı ölçümlerle sürekli gelişim/değişim trendleri izlenebilir kılınmaktadır.

Avantajları

 • Gelişim ve rekabet için fırsatlar oluşturma
 • Performans Yönetimine girdi sağlama imkanı
 • Maliyet optimizasyonu

Faydaları

 • Bağımsız izleme
 • Sürdürülebilir ölçümler ve raporlama
 • 360 derece kontrol imkanı

Uygulama Alanları

 • Şirketlerin şikayet yönetimi
 • İlk temas noktası hizmet kalitesi
 • Şubelerin hizmet kalitesi ve memnuniyeti
 • Müşterilerle temasta olan tüm birimlerin ayrı ayrı memnuniyetleri

Yıllık Trend

 • Aylık Memnuniyet Skoru
 • Ortalama Memnuniyet Skoru

Vatandaş Memnuniyeti

Vatandaşın beklentilerini ölçebildiği sürece onları mutlu edebileceğini bilen yöneticiler bu alanlarda sürekli olarak düzenlemiş bir veri akışının olmasını istemektedirler. Bu sayede yaptıkları ve de yapacakları çalışmaların yol haritalarını çok daha mantıklı bir sistemin içinde var edebileceklerinin farkında olduklarından dolayıdır ki veriler ışığında hareket etmeyi tercih etmektedirler.

Bu verilerin bağımsız bir gözle oluşturulması ve düzenlenmesi sayesinde çok daha doğru ve bilinçli bir yaklaşım sergilenebilecektir. Verilen hizmetler daha iyiye giderken beraberinde bütünleşik bir algı yönetimi de içerideki bütün birimlerde var olmaya başlayıp tüm sorumluların davranış ve yaklaşımlarına nüfuz etme başlayacaktır.