Hakkımızda

Günümüz şartlarında müşteri ilişkileri, şirketlerin en önemli araçlarından biridir. Teknolojik gelişmeler yeni ürünlerin çok hızlı bir şekilde taklit edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Her gün daha fazla büyümek ve rakiplerinden öne geçmek isteyen şirketler müşteri kazanmak ve kazanılan müşterileri kaybetmemek için mücadele etmektedir.

Globalleşen dünyada değişkenlik gösteren müşteriler, şirketleri yeniden yapılanmaya ve müşterileri için programlarını yenilemeye mecbur hale getirmiştir. Bu bağlamda, yeni müşteriler edinmek, mevcut müşteriye ulaşmak çok önemlidir. Mevcut müşterinizin, şirket ürünlerine devamını sağlamak önemli bir etkendir.

Klasik pazarlama, müşteri davranışlarını ve etkilerini gözardı ettiği için tarih olmuştur.
Müşterilerin memnuniyetini değerlendiren şirketler mevcut durumlarını korumayı başarmış ve gelişmeye, büyümeye başlamışlardır.

Günümüzde müşteri, daha bilinçli, daha araştırmacı, daha istekli bir görüntü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, müşterilerle birlikte şirketlerinde değişime ayak uydurmaları kaçınılmazdır. Günümüzde hızlı ve sağlıklı büyüme müşteriyi anlamakla paralellik göstermektedir.

Bu noktada varolan büyük açığı kapatmak için CSA Management, müşterilerinizin düşüncelerini ölçmenizi sağlıyor. CSA Management, bu alandaki bilgi ve tecrübesini sizlerle paylaşıyor. Her konuda müşterileri bilgilendirerek, memnuniyetin artırılmasına yardımcı oluyor. CSA Management, projeleri ile şirketlerin mevcut durumunda gerekli değişimi sağlıyor ve mevcut ürünlerine değer katıyor.

Misyonumuz

Ana misyonumuz müşterilerimizin mutluluğudur.

Mutlu müşteri ve mutlu çalışanların şirkete katkılarını göz önünde bulundurarak,
• İş dünyası ve sektördeki değişimleri takip ederek,
• Zaman-fiyat-kalite’yi gözeterek,
• Stratejik uygulamalarla mevcut durumu müşterilerimizle beraber iyileştirerek,
• Müşteri memnuniyeti, bağlılığı ve devamlılığı sağlayarak,
• Müşteriye verilen değeri müşteriye en iyi şekilde hissettirmek adına projeler üreterek,
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini göze ardı etmeyerek,
• Topluma duyarlı, dürüst ve güvenilir olarak, her açıdan sektörümüzde lider bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz

Müşteri, çalışan, şirket üçleminde şirketlerin müşteri ve çalışanlarına endeksli büyüme gerçeği, beraberinde mutlu çalışan, mutlu müşteri kavramlarını getirmiştir.

CSA Management olarak, bünyemizde hazırlanan araştırma ve projelerle “mutlu şirket” markasını çalıştığımız tüm şirketlere getirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca topluma ve çevreye önem veren; yenilikçi, aklın ve verilerin ışığında kaliteli işler üreten, sorunları anlayan, etkili çözümler üreten ve müşterilerimizin memnuniyetine dayalı bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Değerlerimiz

• İşimizi verilerle, projelerle yaparız.
• Net çözümler üretir, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz.
• Kendimizi ve çalıştığımız şirketleri geliştiririz.
• Dürüst, şeffaf davranır, güvenle ilişkiler kurarız.
• lk hedef müşterilerimizi memnun etmektir.
• Ekip olmayı önemser ve destekleriz.
• Önce dinleriz ve ihtiyaçları ve sorunları anlarız.
• Kararlarımızı, müşterileri ve şirketi değerlendirerek veririz.
• Bir işin nasıl yapılamayacağını değil, nasıl yapılabileceğini söyleriz.
• Müşterilerimizin ve şirketlerin daha iyi olması için yeni fikirler geliştiririz.
• Kararlarımızı objektif ve ölçülebilir kriterlere göre tanımlarız.

Hizmet Politikamız

CSA Management, dürüstlük, güvenilirlik ve ayrıcalıklı hizmet vermeyi kendisine temel ilke edinmiştir.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için projeler üretmekte, şirket-müşteri ihtiyaç ve beklentilerini verilerle değerlendirerek sonuçlandıran bir yapıya sahiptir.

Her zaman, telefon, faks, e-mail yoluyla bize ulaşabilir, bilgi alabilir ya da yüz yüze görüşerek düşüncelerinizi karşılıklı olarak değerlendirebilirsiniz.

Güvenlik Politikamız

Tüm Çalışanlar;

1) Tüm Çalışanlar Kendileri ile ilgili tüm Güvenlik Politika, Prosedür ve eklerine uyacaktır.
2) Sistem Yöneticileri tarafından uygulanmış Etki Alan Politikalarını ihlal etmeyecektir.
3) Yaşanmış bir güvenlik olayını acilen Bilgi Güvenliği Ekibine iletecektir.
4) Parolasını başkaları ile paylaşmayacaktır.
5) Gizli ve kritik bilgileri yetkisiz kişiler ile paylaşmayacaktır.
6) Kendilerine atanmış olan Güvenlik Bilinçlendirme eğitimlerine düzenli iştirak edecektir.
7) Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından veya BGYS Kurulu tarafından duyurulan güvenlikle ile ilgili ilan ve uyarıları dikkatli olarak iş hayatında uygulayacaktır.
8) Kendilerine tahsis edilen bilgisayarlara korsan ve zararlı kod içeren yazılımlar yüklemeyecektir.
9) Çalışan; istemcisinden, şirket tarafından kurulmuş herhangi bir güvenlik yazılımını (AV, kişisel ağ geçidi gibi) kaldıramaz.
10)Sahip oduğu bilgileri 3.Şahıslarla paylaşmayacaktır
11)Kendilerinde yer alan bilgileri usbdisk, hardisk, drive gibi veri depolama araçlarına kopyalama yada yedekleme yapmaması için gerekli tedbirleri alacak ve ihlal edilmesi durumunda tüm sorumluluğu kabul edecektir.

Firmamız;

1) Şirketin bilgi varlıklarına ilişkin alt yapı, yazılım, veri tabanı, donanım, ağ (network) ve bakım gibi sorumluluk alanına giren konulara ilişkin gerekli önlemleri almak ve uygulamaları geliştirmekten,
2) Yasal düzenlemeler, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve müşteri şartlarında belirlenen alt yapı, yazılım ve diğer düzenlemeleri takip etmekten ve gerçekleştirmekten,
3) Bilgi Güvenliği Kurulu kararlarını uygulamaktan ve gerektiğinde teknik görüş bildirmekten,
4) Bilgi Güvenliği ihlal olaylarında İnceleme ve araştırmalara ilişkin gerekli belge ve dokümanı ilgili güvenlik prosedürlerini işleterek paylaşmaktan, analiz ve raporlama yapmaktan,
5) Bilgi Güvenliği Denetimlerinde görev almak üzere uzman çalışan bulundurmaktan,
Sorumludur.

CSA Management,

1) Bilgi Güvenliği Kurulu kararlarını uygulamaktan ve gerektiğinde teknik görüş bildirmekten,
2) Bilgi Güvenliği ihlal olaylarında İnceleme ve araştırmalara ilişkin gerekli belge ve dokümanı ilgili güvenlik prosedürlerini işleterek paylaşmaktan, analiz ve raporlama yapmaktan,
3)Kullanmış olduğu varlıkların, İş ortaklarının ve müşterilerinin Bilgi Güvenliğini sağlamaktan,

Sorumludur.