İş Dünyası Gün Geçtikçe Gelişiyor, Değişiyor

Değişime ayak uyduramayan işletmeler, sert rekabetlerin yaşandığı iş dünyasında yok olabilir.

Artık Başarının Birincil Ölçütü Müşteri Memnuniyetidir

Memnuniyetin sağlanması noktasında müşterilerin beklentilerinin bilinmesi ve karşılanması gerekliliği unutulmamalıdır.

Büyümek, Önce Varolmakla Mümkündür

Yeni iş dünyası, müşteriler ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma yürütme mecburiyetini beraberinde getirmiştir.

Olasılıklarla Şirket Yönetemezsiniz

Müşteri memnuniyetini belirleyen en önemli faktör, beklentilerdir.